Čerstvý vzduch a pohyb = ZDRAVÍ

Svoboda a tvořivost = ŠTĚSTÍ

Přátelství a sdílení = PARTNERSTVÍ

Co nabízíme v rámci lesní školky

Nabízíme předškolním dětem ve věku 2 -6 let

celodenní a půldenní školku v přírodě, v malých skupinkách do 15 dětí, pod citlivých vedením zkušených lektorů - průvodců Lesní MŠ. 

Naše zázemí

Máme pěkný menší, základně vybavený "suchý" prostor se dvěma místnostmi a zahrádkou v budově mateřské školy U Obory v Satalicích. Přestože se většinu času chystáme s dětmi trávit venku, tento prostor nám bude poskytovat stálé suché a teplé zázemí pro chvíle odpočinku (po obědě), za velmi špatného počasí a v také v období zimních měsíců, kdy v něm budeme pobývat relativně více.

Dále nám nečekaně přibyla díky MÚ Satalice krásná, divoká zahrádka, těsně sousedící se Satalickou oborou, ve směru na Radonice, která bude součástí mnohých našich venkovních aktivit - badatelských, zahradnických a pěstitelských, budovatelských a tvořivě nepředvídatelných...🙂

Jaký pedagogický směr je nám blízký

Při práci s dětmi se necháváme vést především pedagogikou "srdce" a snad nejblíže je nám hravý, nenásilný a otevřený přístup intuitivní pedagogiky. Přesto se necháváme inspirovat i dalšími směry a díky rozmanitým zkušenostem našeho lektorského týmu uplatňujeme dobré nápady a osvědčené přístupy také z Montessori a Waldorfské pedagogiky. 

Máme blízko k hudbě, příběhům, divadlu, rukodělným aktivitám, řemeslům a výtvarnému vyjádřenívšechny tyto oblasti jsou pravidelnou součástí našich denních aktivit.

Kde se pohybujeme

Naší mateřskou základnou jsou Satalice a Satalická obora, ve které budeme pobývat nejčastěji a v jejíž těsné blízkosti máme i naše "suché" zázemí, přímo v prostorách mateřské školy U Obory. Postupně, kromě již zmíněné zahrady, budeme na svých výpravách poznávat zelené a krásné oblasti blízké Vinoře, Kbel, Radonic a Jenštejna.

Sdílet tuto stránku